Center for KvalitetTil Region SyddanmarkTil forsiden

MTV om Fald

For indlagte patienter udgør falduheld ikke alene en stor del af de utilsigtede hændelser (9%). Uheldene er samtidig blandt de indrapporteringer til Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD) med mere alvorlige konsekvenser som eksempelvis hjerneblødninger til følge. Faldene sker primært i gruppen af ældre patienter (>65 år), og den stigende middellevetid giver derfor anledning til et øget fokus på forebyggelse af netop denne type uheld.

Projektet er udarbejdet som et samarbejde mellem Forsknings- og MTV-afdelingen på OUH og Center for Kvalitet. Projektet er støttet af EU via programmet Interreg IVA.

Formål
Projektet har to ligestillede formål:

1.Baseret på et litteraturstudie skal der udarbejdes en MTV-rapport til vurdering af forskellige initiativers effekt på antallet og graden af alvor af fald blandt indlagte.

2.Udarbejdelse af forslag til implementering af forebyggelse i form af en skabelon til konkrete initiativer - eksempelvis en ’faldpakke’- samt at skabe øget fokus på området.

MTV
En MTV er et arbejdsredskab til prioritering indenfor sundhedsområdet. Tilgangen til emnet, her fald blandt indlagte, er struktureret således at emnet beskrives og diskuteres i forhold til de fire hovedelementer i en MTV: teknologien, patienten, organiseringen og økonomien.

Rapporten
Selve MTV Fald består af følgende fire hovedafsnit:

  • Teknologien, der  beskriver forskellige interventioner til forebyggelse af fald, hvor effekten er dokumenteret i studier med højt evidensniveau.
  • Patienten, som beskæftiger sig med, hvordan implementeringen af ovennævnte interventioner kan påvirke målgruppen i form af ældre i risiko for at falde og evt. pårørende.
  • Organiseringen, der giver forslag til, hvordan interventionerne kan implementeres i en dansk sammenhæng samt diskuterer konsekvenserne for organisationen, det kan for eksempel være på sygehuset generelt eller i en konkret afdeling.
  • Økonomien, her opstilles og diskuteres forskellen mellem omkostningerne ved forebyggende indsatser i sammenligning med helbredelse af konsekvenserne af fald.


Implementering
I forlængelse af MTV-rapporten vil der blive udarbejdet konkrete forslag til hvilke interventioner, der med fordel kan implementeres. Der vil således foreligge implementeringsplaner for hver enkelt type af intervention, som interesserede kan anvende som skabelon for fremtidige indsatser.

 

Siden er sidst opdateret 5-9-2011
ICMS

Center for Kvalitet | P.V. Tuxensvej 3-5, 1. sal | 5500 Middelfart | centerforkvalitet@rsyd.dk | +45 63 48 40 60